Η εταιρία

 

Επωνυμία: LAIGO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επωνυμία (ξενόγλωσσα): LAIGO PRIVATE COMPANY

Διακριτικός Τίτλος: LAIGO Ι.Κ.Ε

Διακριτικός Τίτλος (ξενόγλωσσα): LAIGO PC

Νομική Μορφή: ΙΚΕ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 148950207000

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 801094097

Διεύθυνση Έδρας (Οδός Αριθμός Τ.Κ.): ΦΛΕΜΙΝΓΚ 89 18863 ΠΕΡΑΜΑ 

 

Follow us:

Subscribe to our newsletter for the latest offers!